Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met tekst: Basis' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt als eerst beschreven hoe u op verschillenden
manieren tekst kunt selecteren. Ook meerdere niet aansluitende
tekstblokken. Daarna wordt er uitgebreid ingegaan op het zoeken en zoeken
en vervangen, met de werkbalk Zoeken en het dialoogvenster Zoeken en
vervangen. Ook het invoegen van speciale tekens komt aan de orde en het al
dan niet automatisch controleren van spelling en grammatica. Ook het
afbreken van woorden, het gebruik van autocorrectie en woordinvulling komt
aan de orde. Vervolgens wordt er ingegaan op het gebruik van AutoTekst. Een
handig hulpmiddel voor het invoegen van veelgebruikte tekst.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.