Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, zijn de
hoofdstukken 'LibreOffice aanpassen' en ‘Open bron, open standaarden, open
document’ vertaald en gepubliceerd.

In 'LibreOffice aanpassen' wordt beschreven hoe u LibreOffice naar uw eigen
behoefte kunt aanpassen. Zo kunt u nieuwe menu's maken en bestaande menu’s
aanpassen. U kunt bijvoorbeeld opdrachten aan menu’s toevoegen of
menu-items wijzigen. Ook kunt u nieuwe werkbalken maken ,en bestaande
werkbalken aanpassen, door er nieuwe items aan toe te voegen of
pictogrammen te wijzigen. Maar u kunt ook sneltoetsen aan items toewijzen.
Zo kunt u bijvoorbeeld een sneltoets toewijzen aan een opmaakprofiel dat u
vaak gebruikt. En u kunt macro’s aan gebeurtenissen toewijzen. Tenslotte
wordt er ingegaan op het installeren en gebruiken van extensies.


In ‘Open bron, open standaarden, open document’ wordt kort beschreven wat
de geschiedenis is van LibreOffice, waaruit de gemeenschap bestaat en wat
voor Licentie het heeft. Daarna wordt er ingegaan op de open standaard. De
standaard van LibreOffice is de indeling van de open standaard en ook
andere (betaalde) kantoorpakketten kunnen tegenwoordig met deze open
standaard werken, zodat bestanden van LibreOffice, die deze open
standaard-indeling gebruiken, ook met deze pakketten kunnen worden geopend
en bewerkt. Daarnaast kan LibreOffice ook omgaan met bestandsindelingen van
andere pakketten. Zo kunnen bestanden, die in LibreOffice zijn gemaakt,
opgeslagen worden met die bestandsindelingen en kan LibreOffice bestanden
die met andere pakketten zijn gemaakt openen en bewerken. Tenslotte wordt
er ingegaan op het exporteren naar andere specifieke indelingen, zoals pdf
en epub.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.