Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Dank voor je aanbod... maar ik had op wat meer reacties gehoopt. Denk dat we een dergelijk activiteiten beter met de eerste test voor 6.3 in plannen. Staan de data van de bug hunting sessies al ingepland of worden deze kort van te voren bekend gemaakt?

Groet,
Rob

On 18-11-18 21:48, Cor Nouws wrote:
Beste Rob!

Rob Westein wrote on 11/15/18 9:35 PM:

as maandag 19 november wordt er weer een bug hunting sessie
georganiseerd. zie:
https://blog.documentfoundation.org/blog/2018/11/15/coming-up-on-november-19-bug-hunting-session-for-libreoffice-6-2-beta-1/
Nu lijkt mij dat een uitgelezen kans om daar een NL community
activiteit van te maken en eventueel nieuwe enthousiaste community
leden te werven en elkaar helpen en ondersteunen met het rapporteren
van bugs. Dit naar Turks voorbeeld: zie :
https://blog.documentfoundation.org/blog/2018/11/12/quick-report-libreoffice-6-2-bug-hunting-session-in-ankara-turkey/
Ik verheug me op een dergelijke gebeurtenis!

Nu kan ikzelf op maandag niet testen vw werk en andere bezigheden 's
avonds dus we kunnen dit naar bv het weekend verplaatsten waar we
max een uurtje of 3 met z'n allen bugs gaan zoeken of bugs bevestigen
(ook erg belangrijk).

Ik kan eigenlijk alleen op 24 november in de middag. Wie ook?
Lijkt me heel leuk en goed. Ik vrees wel dat ik de komende twee weken
alleen maar moet hollen om niet verder achterop te komen met het werk.
Dus het maximaal haalbare voor mij is mogelijk een uurtje aansluiten..

vr groeten,
Cor

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.