Date: prev next · Thread: first prev next last


Op di 18 sep. 2018 om 08:52 schreef Pieter Kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Even reageren op je laatste "post"...
Je schrijft:
Jammer dat het profiel steeds corrupt raakt.
Dan moet je steeds je persoonlijke instellingen weer herstellen.


Daar heb ik natuurlijk ook weleens last van. Maar vrij recent heb ik er
iets op gevonden...
Jij, Kees, gebruikt Windows 10 hè...


Klopt


Dan zit jouw gebruikersprofiel in de map
C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\LibreOffice
En in die map \Libreoffice zit een map-met-submap: \4\user


Klopt ook :-)


En in die map, dus C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user

zit een bestand en dat heet "registrymodifications.xcu".

In dit bestand houdt LO bij waarmee je van de standaard-instellingen bent
AFGEWEKEN. Ik vind het een uitkomst! Ik heb bijvoorbeeld een paar dingen
die ik onprettig vind aan de standaard-instellingen (vooral m.b.t. het
autocorrectie-gebeuren) en ik heb een paar voorkeuren m.b.t. het uiterlijk
van LO.

Welnu: je bewaart het bestand "registrymodifications.xcu" van een werkend
gebruikersprofiel. Dan gaat je profiel vervelend doen, dan wis je het
profiel, start LO opnieuw en kopieert dit bestand op de aangewezen plaats
in het nieuwe (standaard)profiel en je hebt weer wat je had.
Het werkt ook zo op mijn linux machine. Daar zit het bestand
registrymodifications.xcu in de map ~/.config/libreoffice/4/user en voor de
rest is het hetzelfde verhaal.


Dat is een hele goede tip. Had ik dit maar eerder geweten. Nu nog maar eens
mijn profiel aanpassen en dit bestand bewaren.

Dank je voor deze goede tip, Kees--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.