Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees,

Heb het boek Getting StartedLO 42 gedownload. En LibreOffice als zoekopdracht gegeven. Na 180 keer 
de zoekopdracht gevonden te hebben ben ik aan het einde van hoofdstuk 1 maar gestopt.
Bij mij komt het dus in ieder geval niet voor in de eerste 180 zoekopdrachten.

Groetjes, Henk.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com> 
Verzonden: maandag 17 september 2018 09:08
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-discuss] Writer 6.1.0.3 crashed

Allen

Ik doe het volgende.
In Writer heb ik een document van 55 pagina's geladen.
Ik geef in de zoekbalk een zoekopdracht van een woord die vaak voor komt.
Na een aantal malen op zoeken te hebben geklikt crashed Writer.

Ik gebruik LO 6.1.0.3 onder Windows 10.
Kan iemand dit ook reproduceren of ligt het aan mij instelling/profiel?

Indien nodig maak ik er een bugmelding van.

Vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.