Date: prev next · Thread: first prev next last


Even reageren op je laatste "post"...
Je schrijft:
Jammer dat het profiel steeds corrupt raakt.
Dan moet je steeds je persoonlijke instellingen weer herstellen.


Daar heb ik natuurlijk ook weleens last van. Maar vrij recent heb ik er iets op gevonden...
Jij, Kees, gebruikt Windows 10 hè...

Dan zit jouw gebruikersprofiel in de map C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\LibreOffice
En in die map \Libreoffice zit een map-met-submap: \4\user

En in die map, dus C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user

zit een bestand en dat heet "registrymodifications.xcu".

In dit bestand houdt LO bij waarmee je van de standaard-instellingen bent AFGEWEKEN. Ik vind het 
een uitkomst! Ik heb bijvoorbeeld een paar dingen die ik onprettig vind aan de 
standaard-instellingen (vooral m.b.t. het autocorrectie-gebeuren) en ik heb een paar voorkeuren 
m.b.t. het uiterlijk van LO.

Welnu: je bewaart het bestand "registrymodifications.xcu" van een werkend gebruikersprofiel. Dan 
gaat je profiel vervelend doen, dan wis je het profiel, start LO opnieuw en kopieert dit bestand op de 
aangewezen plaats in het nieuwe (standaard)profiel en je hebt weer wat je had.
Het werkt ook zo op mijn linux machine. Daar zit het bestand registrymodifications.xcu in de map 
~/.config/libreoffice/4/user en voor de rest is het hetzelfde verhaal.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.