Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Werken met lijsten'
bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke soorten lijsten er bestaan, zoals
lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten. Ook het combineren van
deze lijsten komt aan de orde en ook hoe u een genummerde lijst opnieuw met
1 laat beginnen. Daarnaast wordt ingegaan op het maken en gebruiken van
lijst-opmaakprofielen en hoe u de tekens voor de lijst wijzigt en eventueel
zelf een teken ervoor kunt maken en gebruiken.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.