Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Werken met tabellen'
bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u tabellen kunt gebruiken om pagina;s
op te maken.

Zo wordt uitgelegd hoe u nieuwe tabellen invoegt, hoe u geneste tabellen
maakt, hoe u AutoTekst kunt gebruiken om een (standaard)tabel in te voegen
en hoe u een tabel uit bestaande tekst kunt maken. Vervolgens wordt
beschreven hoe u tabellen kunt opmaken, hoe u kolommen en/of rijen kunt
toevoegen of verwijderen, hoe u de grootte van de tabel of individuele
cellen kunt aanpassen hoe u randen en achtergronden kunt instellen en
tabelopmaakprofielen kunt gebruiken. Daarna wordt beschreven hoe u tekst in
de tabel kunt plaatsen en opmaken en hoe u bestaande tekst tussen cellen
kunt verplaatsen en hoe u het kunt sorteren. Als laatste worden aanvullende
bewerkingen beschreven, zoals cellen samenvoegen en splitsen,
kruisverwijzingen naar een tabel, koprijen maken, kopiëren, verplaatsen en
verwijderen van een tabel en nog veel meer.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.