Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Pagina’s opmaken:
geavanceerd' bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt onder meer beschreven hoe u een kolommen kunt
gebruiken om pagina’s op te maken. Maar ook met secties en tabellen kunt u
pagina’s opmaken. Zo kunt u secties een naam geven (voor het zoeken met de
navigator). U kunt secties verbergen, tegen schrijven beveiligen en een
wachtwoord geven. Ook het gebruik van voet- en eindnoten en koppelingen
wordt beschreven. En hoe u kunt instellen of u koppelingen handmatig of
automatisch wilt bijwerken. Als laatste wordt beschreven hoe u de
oriëntatie van een pagina kunt wijzigen en hoe u bijvoorbeeld een liggende
pagina in een document met staande pagina’s kunt invoegen. En hoe u daarvan
de koptekst toch ‘staand’ kunt maken.


Met dank aan Henk van der Burg voor het nalezen van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.