Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Werken met afbeeldingen'
bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt onder meer beschreven hoe u een afbeelding kunt
invoegen vanuit bijvoorbeeld een bestand, een scanner, de galerij of met
kopiëren en plakken. Ook wordt het verschil tussen kopiëren en koppelen
(inbedden) uitgelegd. Daarna wordt beschreven hoe u een afbeelding kunt
aanpassen, bewerken en positioneren. Verder worden de tekenhulpmiddelen van
Writer beschreven en ook hoe u afbeeldingen binnen tekst kunt positioneren
door bijvoorbeeld doorloop te gebruiken of transparantie toe te passen. Ook
op het toevoegen van bijschriften wordt ingegaan en het beheren van de
Galerij van Writer. Als laatste wordt het gebruik van Fontwork uitgelegd.
Een mooie manier om grafische letter aan uw document toe te voegen.


Met dank aan Henk van der Burg voor het vertalen van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.