Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Rob,

Volgens het ICT-woordenboek (is wel gedateerd: 2002) betekent granularity:
1. De mate waarin een programmasysteem in subsystemen kan worden onderverdeeld.
2. Een beschrijving van grof naar fijn van een computeractiviteit of kenmerk (zoals 
schermresolutie, opzoeken en sorteren en de toewijzing van tijdssegmenten) wat betreft de grootte 
van de eenheden die worden afgehandeld (beeldpunten, sets gegevens of tijdssegmenten). Hoe groter 
deze eenheden, hoe grover de granulariteit.

Volgens het Engelse woordenboek is de vertaling van granular korrelig.

Mogelijk heb je iets aan bovenstaande teksen.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Gezien onderstaande Engelse tekst

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: hdv@gmail [mailto:hdv.jadev@gmail.com] 
Verzonden: maandag 2 april 2018 13:05
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-discuss] Vertaling, 2 vragen

On 2018-04-02 12:29, Rob Westein wrote:
Hoi,

Ik probeer een bericht van van de tdf blog te vertalen, maar kom nu 
een woord tegen dat ik helemaal niet ken. Het gaat om het het woord 
"granular" in de volgende zin:

"But that is only part of the issue. The LibreOffice Application 
Programming Interface (API) <https://api.libreoffice.org/> is an 
extremely rich and
_*granular*_*interface* with access to myriads of properties, 
interfaces, services and methods, which turns its usage a challenge 
for the occasional macro programmer, often not familiar with object 
oriented programming and complex data types."

Google Translate maakt van granular interface in het nederlands 
"granulaire interface" van.

Nu heb ik helemaal geen idee wat granulair kan betekenen, zoekend in 
diverse online woordenboeken kwam in "granulair data" tegen wat zoveel 
betekend als gedetailleerde gegevens.

Wat is volgens jullie een goede vertaling?

Ik zou "rich and granular" vertalen als "uitgebreid en met veel aandacht voor detail". Zowel rich 
als granular zijn van die typische marketing speek termen die je niet goed letterlijk kunt 
vertalen, maar dit komt er goed in de buurt.
Soms zie ik in deze context ook het woord "diepgang" opduiken, maar dat is niet hetzelfde als 
"granular". Ook zie je vaak de term "breed" bij dit soort teksten, maar mijn persoonlijke voorkeur 
is heel sterk om dat soort geheel nietszeggende termen te vermijden.

het artikel wat ik wil vertalen gaat over reference cards (snelle 
opzoekkaarten) voor het schrijven van macro's. link:
https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/macro/

Is het handig om deze reference cards naar het nederlands te vertalen? 
zo ja, dan wil ik dat wel doen...

Afgelopen tijd veel gebruik gemaakt van de kaarten en ze zijn erg handig...

Ik twijfel een beetje om dit te vertalen omdat ik denk dat een 
gemiddelde BASIC programmeur wel redelijk engels kan. De opdrachten en 
syntax worden nl niet vertaald...

Wat denken jullie?

Als ik binnen ons opleidingsinstituut kijk naar onze doelgroepen, dan valt op dat de technisch 
georiƫnteerde groepen weinig problemen met Engels materiaal hebben en er vaak zelfs de voorkeur aan 
geven, terwijl de meer op management gerichte groepen juist een heel sterke voorkeur hebben voor 
Nederlandstalig materiaal. Als dat representatief is voor jouw doelgroep (programmeurs), dan zou ik 
inderdaad overwegen geen vertaling te maken.

Hopelijk kun je hier iets mee.

Grx HdV

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.