Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik vind het allemaal best, ik gebruik het niet.

Op 9 april 2017 om 22:40 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

H.C. van der Burg wrote on 09-04-17 22:29:

Van: Cor Nouws [mailto:oolst@nouenoff.nl]

Kees Kriek wrote on 09-04-17 14:05:

Als niemand er bezwaar tegen heeft stel ik voor om de menukeuze
'Witruimte verbergen' te noemen.

"Ruimte tussen pagina's verbergen" is het meest duidelijk. Maar niet
het kortst..

En dekt ook de lading niet, want ook de kop- en voetteksten worden
verborgen.

Ik ben het met je eens Henk, dat het de lading niet geheel dekt. Wel
maakt het duidelijk wáár wat wordt verborgen..
Maar, als je een keer hebt geprobeerd/geleerd wat het doet, is
"Witruimte verbergen" natuurlijk goed te herkennen.

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.