Date: prev next · Thread: first prev next last


In eerste instantie ging mijn voorkeur ook uit naar 'Witruimte verbergen'.
'Lege regels verbergen', zoals Dick voorstelt kan ook, maar het gaat niet
altijd om regels.

Als niemand er bezwaar tegen heeft stel ik voor om de menukeuze 'Witruimte
verbergen' te noemen.
Is ook het kortste.

Groet, Kees

Op 9 april 2017 om 13:52 schreef H.C. van der Burg <henk@oasisevenementen.nl
:

Hallo allen,

De optie verbergt niet alleen (tijdelijk) de ruimtes tussen de bovenkant
en de onderkant van 2 of meer pagina's, maar verbergt ook de kop- en de
voetteksten op de pagina's. Als je volledige lading wilt dekken, krijg je
iets al: "Kop- en voetteksten/Ruimte tussen pagina's verbergen". Dat is een
veel te lange tekst, dus moet gekozen worden voor een kortere versie.
Vervelend is dat witruimte een begrip is dat al in gebruik is in de
grafische industrie en vooral gebruikt wordt om de ruimte tussen tekst en
foto's óf tussen tekstblokken aan te duiden.
Het begrip witruimte is ook al binnen LO is gebruik om de ruimte tussen
woorden aan te duiden bij uitgevulde alinea's, alhoewel dit misschien ook
wel spatiëring of afstand tussen letters/woorden vergroten genoemd zou
kunnen worden.
Ook binnen Word en HTML wordt "gesproken" wordt het begrip witruimte.

Lege ruimte dekt evenmin de lading. De linker- en rechtermarge zijn
tenslotte ook ruimtes waar geen tekst te vinden is.

Mede omdat bij bij witruimte over het algemeen gedacht worden aan het
woord "tussen" gaat mijn voorkeur uit naar witruimte verbergen in plaats
van lege ruimte verbergen.

Groetjes, Henk

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com]
Verzonden: zondag 9 april 2017 07:44
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-discuss] lege ruimtes verbergen

Allen

In Writer is er een optie om bijvoorbeeld lege ruimtes tussen pagina's te
verbergen. In het Engels heet de menukeuze View > Hide Whitespace. (zie
onder). In het Nederlands is dit vertaald in Beeld > Spaties verbergen.
Ik weet niet of dit wel een juiste vertaling is, want verberg je spaties
of lege ruimtes.
Misschien is Witruimtes verbergen of Lege ruimtes verbergen beter?
Wie heeft er een idee hierover?

Met vriendelijke groet, Kees

In Normal view, you can hide or show the headers and footers and the gap
between pages. To do this, choose *View > Hide Whitespace* from the Menu
bar. A checkmark will appear next to the option. Once this option is
activated, white space is also hidden in Full Screen view.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.