Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

De optie verbergt niet alleen (tijdelijk) de ruimtes tussen de bovenkant en de onderkant van 2 of 
meer pagina's, maar verbergt ook de kop- en de voetteksten op de pagina's. Als je volledige lading 
wilt dekken, krijg je iets al: "Kop- en voetteksten/Ruimte tussen pagina's verbergen". Dat is een 
veel te lange tekst, dus moet gekozen worden voor een kortere versie.
Vervelend is dat witruimte een begrip is dat al in gebruik is in de grafische industrie en vooral 
gebruikt wordt om de ruimte tussen tekst en foto's óf tussen tekstblokken aan te duiden.
Het begrip witruimte is ook al binnen LO is gebruik om de ruimte tussen woorden aan te duiden bij 
uitgevulde alinea's, alhoewel dit misschien ook wel spatiëring of afstand tussen letters/woorden 
vergroten genoemd zou kunnen worden.
Ook binnen Word en HTML wordt "gesproken" wordt het begrip witruimte.

Lege ruimte dekt evenmin de lading. De linker- en rechtermarge zijn tenslotte ook ruimtes waar geen 
tekst te vinden is.

Mede omdat bij bij witruimte over het algemeen gedacht worden aan het woord "tussen" gaat mijn 
voorkeur uit naar witruimte verbergen in plaats van lege ruimte verbergen.

Groetjes, Henk

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com] 
Verzonden: zondag 9 april 2017 07:44
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-discuss] lege ruimtes verbergen

Allen

In Writer is er een optie om bijvoorbeeld lege ruimtes tussen pagina's te verbergen. In het Engels 
heet de menukeuze View > Hide Whitespace. (zie onder). In het Nederlands is dit vertaald in Beeld > 
Spaties verbergen.
Ik weet niet of dit wel een juiste vertaling is, want verberg je spaties of lege ruimtes.
Misschien is Witruimtes verbergen of Lege ruimtes verbergen beter?
Wie heeft er een idee hierover?

Met vriendelijke groet, Kees

In Normal view, you can hide or show the headers and footers and the gap between pages. To do this, 
choose *View > Hide Whitespace* from the Menu bar. A checkmark will appear next to the option. Once 
this option is activated, white space is also hidden in Full Screen view.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.