Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners is het hoofdstuk 'Kennismaken met Calc'
bijgewerkt naar versie 5.2.

In dit hoofdstuk wordt de basis Calc beschreven. Zo worden de werkbalken
van Calc beschreven en de diverse mogelijkheden ervan. Er wordt natuurlijk
vooral ingegaan op de inhoud van de cellen en het opmaken, bewerken,
selecteren en verwijderen hiervan. Ook het verbergen en/of beveiligen van
gegevens en werkbladen komt aan bod. Daarnaast wordt beschreven hoe u
gegevens kunt vastzetten en vensters kunt splitsen en het nut hiervan. En
het gebruik van functies, voorwaardelijke opmaak en diverse afdrukopties
worden ook niet vergeten. Kortom, weer teveel om op te sommen.


Met dank aan Henk van der Burg voor het bijwerken van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.