Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Writer' bijgewerkt naar versie 5.2.

In dit hoofdstuk wordt de basis Writer beschreven. Zo worden de werkbalken
van Writer beschreven en de diverse mogelijkheden ervan. Vooral het werken
met tekst komt aan de orde, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het
opmaken hiervan. Verder komt het gebruik van kopteksten en voetteksten aan
de orde en ook AutoOpmaak en AutoCorrectie. Ook het invoegen van
afbeeldingen, het bijhouden van wijzigingen, het toevoegen van notities en
het maken van indexen wordt behandeld. En verder het gebruik van velden,
hyperlinks en verwijzingen en het aanmaken van standaarddocumenten.


Met dank aan Henk van der Burg voor het bijwerken van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.