Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk 'Tekst toevoegen
en opmaken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u tekstvakken aan tekenobjecten kunt
toevoegen, verplaatsen, groter of kleiner maken en draaien. Ook wordt
beschreven hoe u hier tekst aan kunt toevoegen en opmaken. Zoals gewone
tekst, maar ook tabellen en genummerde lijsten of lijsten met
opsommingstekens. En verder ook hoe u hyperlinks en/of velden kunt
gebruiken.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.