Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-02-06 19:00, pieter kristensen wrote:
Overigens vroeg ik aan die kinderen die daar men z'n allen in kamer E202 zaten
of het waar was dat ze gratis MSO konden krijgen en daarop knikten ze heftig
"ja", "als je het via de universiteit doet".
Ik denk dat de universiteit dit krijgt als onderdeel van het contract dat ze
hebben bij microsoft.
Aan de ene kant denk ik dat microsoft maar wàt graag gratis MSO aan de studenten
geeft (jong geleerd = oud gedaan) maar aan de andere kant denk ik dat de
universiteit het wellicht niet cadeau krijgt van microsoft. In die zin krijgen
de studenten wellicht een (weliswaar goedkope) sigaar uit eigen doos lijkt me.
In die zin zouden ze financieel voordeel kunnen hebben met LO. Maar dat voordeel
is niet makkelijk te krijgen en bovendien kan het zijn dat de Universiteit voor
die studenten-licenties niks betaalt. Complicatie daarbij is dat ik nog nooit
heb gehoord wat nou eigenlijk betaald wordt aan microsoft. Daar zeggen ze nooit
iets over.

Hai Pieter,

SURF regelt deze licenties namens het hele hoger onderwijs in Nederland. Je zou
het eens aan hun kunnen vragen. Ze zullen het in eerste instantie waarschijnlijk
niet willen vertellen, maar aangezien ze uit publiek geld worden gefinancierd
zou het wel zo net zijn als ze het bekend zouden maken.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.