Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej,

Ik vind diaweergave prima, ik had het vroeger al niet goed op met "Normaal"

Bedankt om de discussie te statren, Kees.

Groetjes,

Leo


Op 04-02-17 om 09:35 schreef Kees Kriek:
Dat zou beteken dat overal waar nu normaal staat er dan Diaweergave of
gewoon Weergave moet komen/ ook in de menu's. Is dat beter dan 'Normaal'?
En zo ja ja, wat wordt het dan definitief?
Ik zou inderdaad overal "Diaweergave" of mogelijk zelfs platweg "Dia"
gebruiken.

Dia is inderdaad al een menukeuze waaronder je van alles met de dia kunt
doen, dus dat is hier niet handig.


Maar dat laatste is mogelijk niet op alle plekken waar deze term wordt
gebruikt
eenduidig genoeg. Aan de andere kant: op de tabs werkt het juist wel heel
erg
goed, als je het naast de andere termen op de tabs ziet. Heel eventueel
zou je
kunnen denken aan "Bewerkingsweergave", dat is nog duidelijker, want dat is
immers het hoofddoel van die modus, maar of dat nou een "lekkere" term is?

Nee, denk ik ook niet.

Het probleem met "Normaal" is dat dat voor iedereen een andere betekenis
heeft.
Bovendien, wat is "Normaal" dan precies? Het zegt helemaal niets over wat
je in
die modus doet. Zeker voor een beginnende gebruiker is het dus niet echt
een
beschrijvende term.

Mee eens. Dan zou ik inderdaad voor Diaweergave gaan.
Gr, Kees

Grx HdV


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.