Date: prev next · Thread: first prev next last


Dat is onderdeel van de introductie....

Op 06-02-17 om 18:32 schreef Luc Castermans:
ah, dat is tijdens of rondom de introductie van nieuwe studenten.

Luc

Op 6 februari 2017 om 18:17 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

De Tilburgse "TOP" week is blijkbaar van maandag 21 t/m vrijdag 25
augustus.
Blijkbaar is er een "infomarkt" waar wij goed zouden passen.
Over twee weken hoor ik er meer van.

Op 06-02-17 om 17:19 schreef Luc Castermans:

super resultaat!   Wanneer is de TOP-week 2017 ?

Luc
Bedankt voor je bericht. In de TOP Week is er
zeker een moment wanneer dit aan de studenten kan worden
laten zien. Wij zijn momenteel druk bezig met het vormgeven
van ons programma voor de TOP Week. Wanneer deze (dit p.)
geheel rond is zal ik contact met je opnemen over de
mogelijkheden die er zijn.
Je hoort nog van me.

Met vriendelijke groet,

Namens TOP 2017,

Bregje

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.