Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Rob

Hier zijn de bestanden.
Er staat ook een aantekening in van iets wat mij niet lukte.
Misschien dat het jou wel lukt.

Succes, Kees

Op 30 mei 2016 12:17 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Hi Rob

Dank je voor het aanbod.
Ik zal je het document vanmiddag sturen (zit nu op mijn werk).
Er zit niet echt een database bij.
Alleen oefenigen waarmee een eenvoudige database gemaakt wordt.
Om de schermafbeeldingen te kunnen maken moest ik de oefening dus
uitvoeren en ook die database maken.
Als je het toch ook uittest, moet je de oefening ook gewoon maken. (is een
kleine moeite)
En anders kun je gewoon de tekst nalezen.

Groeten, Kees

Op 30 mei 2016 10:07 schreef rwestein@planet.nl <rwestein@planet.nl>:

Hallo Kees,
Ik wil het wel nalezen / uittesten.

Heb je de database ook vertaald? Daar zit ik een beetje mee nl bij de
vertaling van het handboek.

/Rob


----Origineel Bericht----
Van : kees538@gmail.com
Datum : 30/05/2016 07:04
Aan : discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp : [nl-discuss] Kennismaken met Base

Allen

Ik heb het hoofdstuk 'Kennismaken met Base' van de Handleidingen voor
beginnens 5.0 vertaald.
Dit hoofdstuk is compleet herschreven en met een nieuwe voorbeeld
database.
Daarom is het van belang dat dit deel goed wordt nagelezen op taal, typ
en
stijlfouten.
Wie heeft een klein beetje ervaring met Base en heeft tijd en zin om dit
hoofdstuk na te lezen?

Met vriendelijke groet,
Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.