Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees,
Ik wil het wel nalezen / uittesten.

Heb je de database ook vertaald? Daar zit ik een beetje mee nl bij de vertaling van het handboek.

/Rob


----Origineel Bericht----
Van : kees538@gmail.com
Datum : 30/05/2016 07:04
Aan : discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp : [nl-discuss] Kennismaken met Base

Allen

Ik heb het hoofdstuk 'Kennismaken met Base' van de Handleidingen voor
beginnens 5.0 vertaald.
Dit hoofdstuk is compleet herschreven en met een nieuwe voorbeeld database.
Daarom is het van belang dat dit deel goed wordt nagelezen op taal, typ en
stijlfouten.
Wie heeft een klein beetje ervaring met Base en heeft tijd en zin om dit
hoofdstuk na te lezen?

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.