Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Ik ben bezig met het vertalen van het hoofdstuk 'Diagrammen en grafieken,
van de handleiding voor Calc.
Volgens deze handleiding kun je trendlijnen invoeren voor alle
gegevensreeksen tegelijk.
Ik heb een voorbeeldgrafiek met 4 gegevensreeksen.
Je moet de grafiek selecteren door er op te dubbelkliklken en dan Invoegen
Trendlinen kiezen. Als ik echter geen gegevensreeks selecteer dan is
trendllijnen jn het menu uitgegrijsd. Seleteer ik wel één gegevensreeks dan
kan ik wel trendlijnen kiezen. Ik krijg dan echter het dialoogvenster
Trendlijnen voor die gegevensreeks en die is iets anders dan die voor alle
gegevensreeksen.

Doe ik iest fout of is dit een bug?

Vriendlijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.