Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste actieve gebruikers :)

Zoeken en vervangen... een van de functies waarmee bijna ieder wel
ervaring heeft en zo zijn dingetjes...
Nu zag ik een issue om wat te verbeteren aan het dialoogvenster. Mooi..

Naar aanleiding daarvan even een uurtje wat opgeschoond in BugZilla:
dubbele issues gecontroleerd, zaken verduidelijkt... dan soort dingen.

Maar ik ben zo vriendelijk om ook voor anderen nog wat van dat leuke
werk over te laten ;) Er is nog heel wat mogelijk.

Dus hou je van zoeken en vervangen.. er wat aan bijdagen? leef je uit:
https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&f1=short_desc&f2=short_desc&j_top=OR&list_id=596929&product=LibreOffice&query_format=advanced&short_desc=find%20replace&short_desc_type=allwordssubstr

https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&f1=short_desc&f2=short_desc&j_top=OR&list_id=596929&product=LibreOffice&query_format=advanced&short_desc=search%20replace&short_desc_type=allwordssubstr

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.