Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws wrote on 06-03-16 22:58:

Er is een uitnodiging binnengekomen om met LibreOffice aanwezig te zijn
op het Open Source Event in de Bibliotheek Tilburg Centrum.
Datum is 30 april.

Wie vinden het leuk en zijn er in de gelegenheid om daarbij te helpen?

Inmiddels hebben Luc en Pieter positief gereageerd. Dank!
Zijn er nog anderen die willen helpen? Er is evt. parkeerplaats, als dat
ruim vooraf wordt gemeld..

Er is door de organisatie gevraagd of we misschien LibreOffice op CD
kunnen leveren, tegen kostprijs. Klinkt als een mooi idee. Is er iemand
die ervaring heeft met het samenstellen van een leuke CD?

vr. groeten,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.