Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor LibreOffice 5.0 is het hoofdstuk "Kennismaken met
Draw" toegevoegd. Deze versie bevat beperkte aanpassingen t.o.v de vorige
versie en zijn vooral de schermafbeeldignen en terminologie aan 5.0
aangepast.

Deze handleiding beschrijft de basisbegrippen en - handelingen van Draw. Zo
beschrijft het het gebruik van basisvormen, zoals lijnen, rechthoeken en
vierkanten, cirkels en veelhoeken. Maar ook kunt u lezen hoe u deze vormen
kunt manipuleren, zoals draaien, schijntrekken, vervormen, samenvoegen en
spiegelen. Ook beschrijft het de opties, zoals Vangen aan en het groeperen
van objecten.
Kortom weer teveel om op te noemen.

U kunt de handleidingen van LibreOffcide vinden op:
nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.