Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Ik ben erg blij met de nieuwe Pootle server. Het is geweldig om niet steeds
opnieuw te moeten vertalen bij nieuwe versies. Pootle neemt de bestaande
items van de vorige versies over. De 'suggesties' moeten wel bevestigd
worden. Hierbij moet je wel goed opletten. De suggestie klopt niet altijd
en dan moet je deze aanpassen. Het is dus een geweldig hulpmiddel, maar je
moet er wel kritisch naar kijken voordat je het voorstel accepteert.

Groetjes, Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.