Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha die Luc,

Luc Castermans wrote on 24-08-15 21:38:
Hoi, deelname gaat voor mij niet lukken. 

Het hoeft ook niet van jou alleen af te wachten :)
Misschien zijn er geïnteresseerden om een bijeenkomst in oktober te plannen?

Ik denk ook niet dat wij wachten
op een verslag van elke sessie. Er zal toch wel iets van een conclusie
zijn, voor de diverse deelgebieden: product, website, marketing, tools, qa.

Nou... er valt niet zoveel aan conclusies te delen. Wel bevindingen,
nieuwe dingen die je hebt gehoord, of oude dingen die je nu pas hebt
geleerd :)
Het is erg gericht op het delen van ervaringen en kennis. Vertellen over
trucs met vertalen. Of enorme klussen om automatisch testen beter
mogelijk te maken. Of over de projecten die in de Google Summer of Code
zijn geweest. Of over de vorderingen in het optimaal benutten van C++
11. Of over de nieuwe extensie, waarmee het voor iedere gebruiker
makkelijk is om bij te dragen aan het schrijven van de Help voor nieuwe
functies.. dat soort dingen.
Ik vind het wel leuk om wat te delen, maar je kunt het niet als een
representatief verslag beschouwen ;)

groetjes,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.