Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha die Cor,

Ja zeker. Tevens stel ik voor dat we als gemeenschap in oktober bij elkaar
komen om de uitkomsten etc.
van de conferentie te delen met de gemeenschap. M.a.w. kun jij als
deelnemer van de conferentie de
uitkomsten met ons delen?

Groeten

Luc

Op zo 23 aug. 2015 om 22:43 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste mensen,

Over een maand alweer deze geweldige gebeurtenis; dit jaar in Aarhus,
Denemarken.
  https://twitter.com/Lodahl/status/635437286692397056

Zou het nog een idee zijn om er in Vlaanderen/Nederland extra bekendheid
aan te gaan geven?

vr.groeten,
Cor
--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.