Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Ik ben een weekje in het buitenland en kan daar niet inloggen in mijn gmail.
Ter beveiliging wordt een verificatie gevraagd naar mijn telefoonnummer of
naar een email adres. Een telefoonnummer heb ik nooit opgegeven maar wel
een alternatief oulook.com adres.
Maar dit outlook adres kom ik ook niet in en daar heb ik mijn gmail adres
ter verificatie opgegeven. Kortom, het cirkeltje is rond. zucht
Een absurd stukje van schijnveiligheid en je kan niet eens aangeven dat je
daar geen gebruik van wilt maken.
Ik heb maar dit fake outlookadres aangemaakt om jullie te laten weten dat
ik een weekje niet bereikbaar ben. Omdat ik hier ook geen adresboek heb met
individuele adressen stuur ik dit bericht maar even naar de groep.

Groetjes, Kees Kriek

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.