Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Rob,


Rob Westein wrote (29-04-14 09:49)

Ik zal de pagina (dus geen groep) aanmaken en beheren indien dat OK is.

Top dat je dit wilt doen. Ik ben er wel voor dat we meerdere mensen  de
mogelijkheid voor beheer te geven. Misschien moeten we dat buiten de
lijst om regelen.

De pagina zal de persberichten bevatten en interesante nieuwtjes en evt
links naar youtube oid voor goede demo's etc..

Ja prima. Ieder op de lijst is natuurlijk ook vrij om bijdragen te leveren.

Via de pagina zullen waarschijnlijk gebruiikersvragen binnen komen, die
voor iedereen zichtbaar zal zijn...

Benieuwd ;)

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.