Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Ik zal de pagina (dus geen groep) aanmaken en beheren indien dat OK is.
De pagina zal de persberichten bevatten en interesante nieuwtjes en evt links naar youtube oid voor goede demo's etc..

Via de pagina zullen waarschijnlijk gebruiikersvragen binnen komen, die voor iedereen zichtbaar zal zijn...

Groeten,
Rob

op 28-04-14 20:57, Cor Nouws schreef:
Dag Rob,

Rob Westein wrote (28-04-14 17:24)
Hier ben ik ook lid van, maar zie geen vertalingsoptie....
Aangezien er op linkedin ook een LibreOffice NL groep hebben dacht ik
dat we ook maar een NL groep op Facebook moesten hebben...
Een eigen Nl-talige FB-pagina lijkt me een goed idee voor het delen van
informatie en om ook op die manier gevonden te worden.

Zo is er ook een @LibreOffice_NL twitter account voor berichten.

Is wat toegankelijker dan de mailinglijst denk ik....
Een mailinglijst is anders toegankelijk. Er zijn mensen die liever het
ene of liever het andere ontvangen, verwacht ik.

vr. groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.