Date: prev next · Thread: first prev next last


Inderdaad "hulde" voor allen die binnen OSF actief vertalen. Daarmee geef
ik me zelf weer een schouderklopje. Ik hoop dit nog jaren vol te houden
binnen alle OSF projecten die er draaien.
Met FOSDEM2014 in Brussel kunnen we weer genieten wat we bereikt hebben!


Op 30 december 2013 22:35 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dag Dick,

Dick Stomp wrote (30-12-13 22:07)

Hier sluit ik me geheel bij aan, want het is voor mij totaal onduidelijk
*wat* *waar* vertaald moet worden.

Zoals van meer dingen, staat een eerste uitleg zeker op onze wiki.
Zie "Meewerken aan de localisatie van LibreOffice" op
https://wiki.documentfoundation.org/NL/Localisatie

Maar als je er echt mee aan de slag gaat, is het niet iets voor 'even
tussendoor'. Een nette, consistente vertaling verzorgen, in een groot
internationaal project, met meerderen samenwerkend, is geen sinucure.

Destemeer reden voor hulde aan de mensen die daar zo actief zijn!

ciao,
Cor

--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.