Date: prev next · Thread: first prev next last


Op maandag 30 december 2013 14:35 schreef Kees Kriek:

Het probleem was dat de functies die in bovenstaande lijst naast
elkaar stonden dezelfde Nederlandse vertaling hadden. Omdat ze uniek
moeten zijn gaf dat errors.
Ik heb dus de meest linker vertaling zo veel mogelijk laten staan en
de functies rechts daarvan een andere naam gegeven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Microsoft_Excel-functies


Ik weet niet waarom de LibreOffice functies afwijken van die van
Excel.

Ik vind dat de vertaling van functienamen toch wel extra aandacht verdient.
Wijziging van al ingeburgerde namen veroorzaakt compatibiliteitsproblemen als ze als tekst 
opgeslagen zijn, b.v. in csv-bestanden.
Dus ik zou alleen de nieuwe namen aanpassen.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.