Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 30 december 2013 14:20 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op maandag 30 december 2013 13:29 schreef Kees Kriek:

 Ik heb om in ieder geval te zorgen dat ze geen error meer geven de
items aangepast. Hieronder vind je een lijst van de aanpassingen. De
gemarkeerde functies heb ik aangepast. Als er items nog aangepast
moeten worden hoor ik het wel.

Engels       BETA.DIST        BETADIST
Nederlands    BETA.VERD       BETAVERD

Engels       CHISQINV         CHISQ.INV
Nederlands    CHI.KWADRINV    CHI.KWADR.INV


 Engels        CHISQDIST       CHISQ.DIST
Nederlands    CHI.KWADRVERD  CHI.KWADR.VERD

Engels        Volume           MID   MIDB
Nederlands    Omvang          MID MIDB

Engels        Length           LEN   LENB
Nederlands     LENGTE         LEN    LENB

Engels         Left             LEFTB
Nederlands     LINKS           LINKSB

Engels         Right            RIGHTB
Nederlands     RECHTS        RECHTSB

Engels         SKEW          SKEWP
Nederlands     SCHEEFHEID    SCHEEFHEIDP


Ik kan niet zien welke gemarkeerd zijn, en een flink aantal wijkt af van
deze lijst:


Het probleem was dat de functies die in bovenstaande lijst naast elkaar
stonden dezelfde Nederlandse vertaling hadden. Omdat ze uniek moeten zijn
gaf dat errors.
Ik heb dus de meest linker vertaling zo veel mogelijk laten staan en de
functies rechts daarvan een andere naam gegeven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Microsoft_Excel-functies


Ik weet niet waarom de LibreOffice functies afwijken van die van Excel.


Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Zijn daar bijzondere redenen voor?
Wat voor foutmelding de oude versies geven is me niet duidelijk.


Vriendelijke groet,
Kees


Alex.--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.