Date: prev next · Thread: first prev next last


Dank je!

Kees Kriek wrote (30-12-13 09:01)
Hier zijn alle voorkomens:

BÈTA.VERD staat bij BETA.DIST en BETADIST

Een vertaling van een functienaam mag je niet voor twee verschillende
functies gebruiken.

Dus >  BETA.VERD voor BETA.DIST
en  >  BETAVERD voor BETADIST

(ik zou de È maar in E veranderen in een functienaam. Erg onhandig om
BÈTAVERD te moeten typen in een formule IMO).

etc voor volgenden ?
;)

CHI.KWADR.INV staat bij CHISQINV en CHISQ.INV
CHI.KWADR.VERD staat bij CHISQDIST en CHISQ.DIST
DEEL staat bij Volume, MID en MIDB
LENGTE staat bij ~Length, LEN en LENB
LINKS staat bij Left, LEFTB
RECHTS staat bij Right, RIGHTB
SCHEEFHEID staat bij SKEW en SKEWP

Als je weet wat er bij de andere voorkomens moet staan kan ik ze aanpassen.
Ik kan ook bij Duits kijken hoe het daar vertaald is. Ik zie daar bij
bijvoorbeeld MIDB gewoon ook MIDB als vertaling staan.


-- 
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.