Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 29 december 2013 12:54 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dag Kees,

Kees Kriek wrote (29-12-13 09:46)

Wat me als eerste op valt aan 4.2 is dat het startscherm drastisch
veranderd is. In plaats van de vertrouwde onderdelen midden op het scherm
zijn deze verplaatst naar de linkerzijde. In het grootste gedeelte van
het
venster staan zo te zien de laatst gebruikte documenten. Is dit nu
standaard en is dit in te stellen?

Dat wordt standaard, zonder mogelijkheid het in te stellen.
We zijn nog wel in overleg over de grootte van de afbeeldingen van de
documenten. In beta1 en beta2 waren die ca. 90 px, in release kandidaat
1 256 px, véél te groot. Dus ik hoop dat het in rc2 of rc3 weer iets van
120 ofzo is.


Lijkt me inderdaad beter als ze wat kleiner zijn.


Wat me daar verder aan op valt is dat, hoewel ik de Nederlandstalige UI
heb
gekozen, de linkerkolom in het Engels is. Er staat bijvoorbeeld: Create
en
New Document. Is dit een foutje? Of was dit misschien nog onvertaald in
de
UI tijdens het maken van de release?

Ik heb op de internationale l10n-lijst zien langskomen dat het er nog
aankomt.. maar hou daar geen details bij. Misschien is het dus al in
Pootle geland?


Ik denk dat het in pootle nu vertaald is, dus bij een nieuwe release zou
dit aangepast moeten zijn,


  http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/
  http://www.mail-archive.com/l10n@global.libreoffice.org/

vr. groeten,
Cor


Bedankt, Kees


--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.