Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Wat me als eerste op valt aan 4.2 is dat het startscherm drastisch
veranderd is. In plaats van de vertrouwde onderdelen midden op het scherm
zijn deze verplaatst naar de linkerzijde. In het grootste gedeelte van het
venster staan zo te zien de laatst gebruikte documenten. Is dit nu
standaard en is dit in te stellen?
Wat me daar verder aan op valt is dat, hoewel ik de Nederlandstalige UI heb
gekozen, de linkerkolom in het Engels is. Er staat bijvoorbeeld: Create en
New Document. Is dit een foutje? Of was dit misschien nog onvertaald in de
UI tijdens het maken van de release?

Vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.