Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 29 december 2013 13:01 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Kees Kriek wrote (29-12-13 12:04)

Ik heb ff zitten zoeken naar hoe je die KeyID kunt installeren.
Ik las in een QA het volgende:

as I tried to find a string in the UI, I switched LO to the UI
language "key-ID" (with installed qtz lang- as well as helppack).

Blijkbaar is er een qtz language en qtz help. De link die jij stuurde
bevat zo te zien alleen de help. Weet je ook hoe ik aan de language kan
komen?

Het vreemde is dat ik bij alle platvormen helppack en langpack vind, maar
bij Windows alleen helpack.
Ja, dat viel me eigenlijk ook op... Nu was ik zo naïef om in de
gauwigheid te denken: " de Windows-installatie in een internationale (Nl
en anderen in één pakket) dus zal de qtz voor de UI daar ook wel
inzitten..."

Ik stuur even een mail naar de internationale lijst...


Thanks ;-)--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.