Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb een paar weken geleden een nieuwe laptop gekocht en daar staat
Windows 8 op (zucht)
Nu ervaar ik problemen met LibreOffice.
Als ik LibreOffice heb opgestart en een document open (waar ik eerder met
Windows 7 probleemloos aan heb gewerkt) dan duurt het erg lang voordat het
geopend is.
Als ik daarna iets aanpas en wtd dan een tijdlang niet. Als je dan ergens
klikt komt in de titelbalk "LibreOffice reageert" niet te staan.Na een
tijdje wachten kan je weer gewoon verder, maar iedere keer dat je iets
opslaat gebeurt het weer. Hoogst vervelend. Ik heb mijn gebruikersprofiel
al gerest en dat heeft niet geholpen.
Zijn er mensen met dezelfde ervaring?

Groeten, Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.