Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb me er niet mee bemoeid tot nu toe, maar ik vind LibreOfficeDag de beste optie. Met 
"gebruikersdag" wordt een aantal mensen tekort gedaan: dat zijn de mensen die verder gaan dan 
gebruiken - mensen die ook actief bezig zijn met de code. Net zoals die "hackersdagen" heel veel 
GEBRUIKERS het gevoel gegeven zullen hebben dat ze daar niks te zoeken hadden.
En met die drie hoofdletters krijg je toch een beetje een "broncode-achtig" gevoel vind ik. 
Het is voor mij geen kwestie van leven of dood als er een andere naam komt maar dit is mijn mening.
Pieter

Op zondag 27 oktober 2013 08:11:10 schreef Kees Kriek:
Hmmmm.... maar ik vind gebruikersdag iets anders.
Ik schreef al eerder dat ik het dan eerder "Bijdragersdag" zou noemen.
Toch maar LibreOfficeDag?

Groeten, Kees


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.