Date: prev next · Thread: first prev next last


Hmmmm.... maar ik vind gebruikersdag iets anders.
Ik schreef al eerder dat ik het dan eerder "Bijdragersdag" zou noemen.
Toch maar LibreOfficeDag?

Groeten, Kees


Op 26 oktober 2013 16:34 schreef Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>:

In 2003 heette de dag "gebruikersdag". Net iets algemener dan communitydag.

Luc
Op 26 okt. 2013 15:48 schreef "Kees Kriek" <kees538@gmail.com>:

En dat is 4 ;-))

Op 26 oktober 2013 13:28 schreef P.J. Koeleman <applicatie@jkoeleman.nl
:

Cor Nouws,

Op zaterdag 26 oktober 2013, om 13:10 uur, schreef u met als onderwerp
"[nl-discuss] programmeren of hacken ?".

Lekker kort ook. Mag ik meestemmen ? ;)
Uiteraard mag je meestemmen, graag zelfs, als gewaardeerd lid van onze
gemeenschap.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


--
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.