Date: prev next · Thread: first prev next last


Het is in Nederland nóg gekker! De huizen worden iets duurder maar de
grondprijzen storten in elkaar! Zaten wij laatst op €1000/m2, dat is nu
€800/m2.
De gemeentelijke grondbedrijven, de grootste opjagers van de grondprijzen,
krijgen nu de kous op de kop!
Kijk ik heb een pand met een herbouwwaarde van 150k.
Daar lag voor 250k grond onder. Totaal 400k. Dat is nu 150k+200k=350k.
Het zelfde pand kost in België of Duitsland ook 150k. Maar de grond slechts
5k.
Maar goed, de Nederlandse gemeenten hadden hele percelen weiland tot
bouwgrond verklaard en verkocht aan projectontwikkelaars. Die zullen de
gemeenten de grond gaan betalen, als er op gebouwd wordt...


Op 23 oktober 2013 16:35 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

MicroSof heeft van de 100 miljard USD in 2010 nog maar 40 over... Hun
einde nadert!


Het is veel raarder dan je denkt. Wij, als gewone stervelingen, zijn eraan
gewend dat de dingen "een prijs" hebben, zoals in de supermarkt.
Maar in "de echte wereld" is dat helemaal niet zo. Dat begint al bij je
huis.
Heel veel mensen wonen in een huis dat (ook vanaf 2010 trouwens) minder
waard geworden is. Dat komt niet doordat die mensen "het slecht gedaan
hebben" of zoiets.

"van de 100 miljard is nog maar 40 over" zou kunnen slaan op de
"marktwaarde" van het bedrijf. En die marktwaarde komt tot stand op net
zo'n manier als de marktwaarde van je huis... Dus dat gaat op en neer. Het
heeft te maken van subjectieve factoren zoals "winstverwachting" enz.

Het kan ook zijn dat het "eigen vermogen" bedoeld wordt. Dat is wel een
iets vaster gegeven. Maar ook daar kan je voor flinke verrassingen komen te
staan.
Ik denk dat die 40 miljard over een jaar goed 200 miljard kunnen zijn....
Nee hoor, je kan er heel weinig over zeggen of hun einde nadert.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.**
libreoffice.org <discuss%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.