Date: prev next · Thread: first prev next last


MicroSof heeft van de 100 miljard USD in 2010 nog maar 40 over... Hun einde nadert!

Het is veel raarder dan je denkt. Wij, als gewone stervelingen, zijn eraan gewend dat de dingen "een prijs" hebben, zoals in de supermarkt. Maar in "de echte wereld" is dat helemaal niet zo. Dat begint al bij je huis. Heel veel mensen wonen in een huis dat (ook vanaf 2010 trouwens) minder waard geworden is. Dat komt niet doordat die mensen "het slecht gedaan hebben" of zoiets.

"van de 100 miljard is nog maar 40 over" zou kunnen slaan op de "marktwaarde" van het bedrijf. En die marktwaarde komt tot stand op net zo'n manier als de marktwaarde van je huis... Dus dat gaat op en neer. Het heeft te maken van subjectieve factoren zoals "winstverwachting" enz.

Het kan ook zijn dat het "eigen vermogen" bedoeld wordt. Dat is wel een iets vaster gegeven. Maar ook daar kan je voor flinke verrassingen komen te staan. Ik denk dat die 40 miljard over een jaar goed 200 miljard kunnen zijn.... Nee hoor, je kan er heel weinig over zeggen of hun einde nadert.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.