Date: prev next · Thread: first prev next last


Hai Dick

Dat ze de prijzen verlagen was te voorzien. Zo is die office-suite van hun ook bekend geworden - ik herinner me het nog: MSO was gewoon veel goedkoper dan WP toen... N.m.m. heeft Microsoft een enorme bijdrage geleverd aan het populariseren van de computer door "goedkoper" te zijn. Maar ik denk ook dat ze gewend zijn om op grote voet te leven en je kan natuurlijk niet alles gaan weggeven als je zo leeft.

Daarom vind ik zo interessant wat je zegt van die 100 miljard en 40 miljard... Heb je een "link"?
Pieter


op 23-10-13 07:57, schreef Dick Stomp:
Vrienden,

MicroSof verkoopt in Aziƫ Windows7 en nu ook 8 voor slechts 1 Euro...
Please buy... (our bad stuff...)
En alle Universiteiten daar hebben reeds Linux en Vrije Office!
MicroSof heeft van de 100 miljard USD in 2010 nog maar 40 over... Hun einde
nadert!


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.