Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Alex, all,

Alex Plantema wrote (19-10-13 00:05)

Ik heb nog wel wat opmerkingen.

Dank voor je inbreng! en het (inmiddels, buiten de lijst om) bewerken van de html-tekst. Staat weer op de website en wordt almaar beter.

Ik zie echter nog wel één ding nu waar ik hier op reageer:

 [...]
vrije kantoorpakket -> gratis kantoorpakket

Het is beleid bij marketing van LibreOffice om de nadruk te leggen op 'vrij' en niet op 'gratis'. Vrijheid leidt er onder andere toe dat je het gratis mag gebruiken, maar zomaar gratis is het natuurlijk niet, want het komt tot stand door veel mensen die er vrijwillig en/of betaald, aan bijdragen. Enfi, en nog een aantal overwegingen waarom dat belangrijk wordt gevonden ;)

groetjes,
Cor

--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.