Date: prev next · Thread: first prev next last


Op donderdag 17 oktober 2013 23:17 schreef Cor Nouws:

Cor Nouws wrote (10-09-13 21:37)

Zijn er (nieuw ;) )mensen die het leuk vinden om te werken aan een
Nl-talige versie?

Met dank aan Luc, is er nu een eerste Nederlandstalige versie
beschikbaar:
  http://nl.libreoffice.org/functies/waarom-libreoffice-in-een-notedop/
top, dank je!

Ik heb nog wel wat opmerkingen.
De tekst is woord voor woord vertaald, maar voor correct Nederlands is meer nodig.
Zo schrijven we in het Nederlands de samenstellingen aan elkaar.
Ook komen de namen van de begrippen niet overeen met die in de Nederlandse vertaling van de 
software.
En de schrijfwijze van werkwoordsvormen blijkt ook een struikelblok te vormen.
Tenslotte kan GI zowel gebruikersinterface als grafische interface betekenen.

Hierbij mijn opmerkingen:

vrije kantoorpakket -> gratis kantoorpakket
gedreven -> bestuurd
vrij van gedwongen verkopen van licenties -> onafhankelijk van verkoopresultaten
Gebruikers Interface -> Gebruikersinterface

MS Visio import filter -> MS Visio-importfilter
MS Works import filter -> MS Works-importfilter
Lotus Word Pro import filter -> Lotus Word Pro-importfilter
WordPerfect import filter -> WordPerfect-importfilter
Corel Draw import filter -> Corel Draw-importfilter
MS Publisher import -> MS Publisher-documenten
ODF import/export -> ODF-import/export
sjablonen -> paletten
prestatie verbeteringen -> prestatieverbeteringen
ODF filters -> ODF-filters
media bestanden -> mediabestanden
palletten -> paletten
lijst types -> typen eigenschappenlijsten
OOXML import/export verbeteringen -> verbeteringen aan OOXML-import/export
Veel Aangepaste-Vormen oplossingen -> Veel verbeteringen aan aangepaste vormen
PPTX import -> PPTX-import
inkt annotatie -> inktannotatie
VML fixes -> verbeteringen aan VML
EMF+ renderen -> EMF+-rendering
stevige bugs -> ernstige fouten
Prestatie verbeteringen -> Prestatieverbeteringen
ODS, en -> ODS en
Aangepaste-Vormen -> aangepaste vormen

Makkelijker werken: Gebruikers Interface -> Gemakkelijker werken: Verbeterde gebruikersinterface
Continu woorden-tellen -> Actueel aantal woorden
status balk -> statusbalk
Nieuw GI / layout dialogen -> Nieuwe gebruikersinterface / lay-outdialogen
opgeruimd -> eenvoudiger
& -> en (op diverse plaatsen)
Tonen van lettertypes -> Voorbeelden van lettertypes met effecten
het Gebruikers Interface -> de gebruikersinterface
Makkelijk en attractief invoegen van kop/voet teksten in Writer pagina-overgangen tussen pagina's 
-> Eenvoudiger invoegen van kop- en voetteksten en intuïtievere paginaovergangsfuncties
Ctrl+F om te zoeken net als in Firefox -> Ctrl+F om te zoeken vanuit werkbalk als in Firefox
Opslaan-als dialoog -> Dialoog Opslaan als
bestands formaten -> bestandsformaten
Arabisch/Indiaas schrift (rechts naar links) ondersteuning -> Ondersteuning van Arabisch/Indiaas 
schrift (van rechts naar links)
diverse -> vele
Een modern Gebruikers Interface -> Aansprekende en modernere gebruikersinterface
Presenteer -> Presenter (zo heet hij nog...)
kleur knoppen -> kleurknoppen
aan tekstdelen -> bij tekstgedeelten
aan -> bij
kop en voetteksten -> kop- en voetteksten
pagina stijl -> paginastijl
Verbeterd -> Verbetert (stam + t)
De Navigator klapt koppen uit in boom-modus -> De Navigator toont kopregels in een boomstructuur
titel pagina's -> titelpagina's
AutoFormaat -> AutoOpmaak
bewaard -> bewaart
MS Word formulier veld -> MS Word-formulierveld
mode -> modus
inspringen -> opsommingen
layout verbeteringen -> lay-outverbeteringen
Te grote en soms minder interessante lijst -> Te veel en afzonderlijk te weinig interessante 
verbeteringen om op te noemen
Kleur schakeringen -> Kleurschalen
data-balken -> databalken
rand stijlen -> randstijlen
verbeterd -> verbetert
Meervoudige balken -> Meerregelige celinvoer
DataPilot verbeteringen -> Verbeteringen aan Draaitabel
verbeterd GI -> verbeterde gebruikersinterface
conditionele formatering -> voorwaardelijke opmaak
werkbladen -> tabbladen
improved calc copy/move sheet dialog -> Verbeterde dialoog om tabbladen te kopiëren/verplaatsen
werkblad beveiligings opties -> werkbladbeveiligingsopties
Tab context menu -> Tabcontextmenu
cel context menu -> celcontextmenu
XML bestanden -> XML-bestanden
Vebeterde -> Verbeterde
CSV import -> CSV-import
Verwerking van datums -> Gegevensverwerking
werkblad functies -> werkbladfuncties
Bekende standaard snel-toetsen -> Betere toetscompatibiliteit met andere programma's
voorbeeld dia -> diavoorbeelden
breedbeeld ondersteuning -> breedbeeldondersteuning
media bestanden -> mediabestanden
Elementen venster -> Zwevend elementenvenster
editen in-het-document -> bewerken in het document
PostgreSQL driver -> PostgreSQL-driver (of -stuurprogramma)
alleen-lezen database registratie -> databaseregistratie voor alleen lezen
standaard installatie -> standaardinstallatie
MSI bestand -> MSI-bestand
Windows installatie -> Windows-installatie
CMIS integratie -> CMIS-integratie
grammatica controle/correctie -> grammaticacontrole en -correctie
Sterke verbeterde 'label' pagina's geometrie, selectie & configuratie -> Sterk verbeterde lay-out, 
selectie en configuratie van etikettenpagina's

LibreOffice uitgaven. We tellen -> LibreOffice-uitgaven, bevattend
tellen niet mee -> niet meegeteld
uitgave pagina's -> uitgavepagina's

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.