Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag allen,

Korte terugmelding uit Utrecht:
Het was lekker druk, ik zelf was er paar uurtjes, Luc en Freek veel langer. Links en rechts aan mensen uitleg gegeven, bijgepraat over wat zaken.

Luc heeft presentatie gegeven over LibreOffice project in het licht van "The Cathedral & The Bazar" van Eric S. Raymond. En natuurlijk vragen en discussie achteraf. Goed ontvangen :)

Dank je wel Luc en Freek!

NB: nagedacht over de Nl-LibreOffice bijeenkomsten/hackfests en bedacht dat het mooi is om: - 3 keer per jaar samen te doen met NLLGG (waar ook andere OS projecten komen)
 - 1 keer per jaar op een eigen tijd en plaats.

Wordt vervolgd & groet,
Cor


Luc Castermans wrote (31-08-13 14:43)
Op 31-08-13 09:32, Freek de Kruijf schreef:
Op vrijdag 23 augustus 2013 17:58:21 schreef Luc Castermans:

Zijn er nog liefhebbers om mee te helpen op:

http://nllgg.nl/bijeenkomst/20130921

Demo over LiBo verzorgen, mensen te woord staan, etc.

Ik ben er zelf bij, Cor en anderen zijn dan in Milaan....

Ik kan wel helpen.

Ha, dat is leuk! Tot dan.--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.