Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Dick

Ik zie dat niemand nog gereageerd heeft, dus ik zal even kort op je vraag
reageren.
Als eerste is OpenOffice ontwikkeld als gratis alternatief voor een office
pakket.
Omdat OpenOffice vanwege allerlei redenen niet meer verder ontwikkeld werd,
heeft een groep zich afgesplitst en is LibreOffice als alternatief gaan
ontwikkelen.
Nu is LibreOffice veel verder doorontwikkeld dan OpenOffice en een aanrader
voor iedereen die een goed, volledig en gratis office pakket wil gebruiken.

Dus OpenOffice en LibreOffice staan niet echt naast elkaar. Alleen aan
LibreOffice heb je meer dan genoeg om aan al je office behoeften te voldoen.

En als we dan al een bastaard zijn, ben ik trots om bij die bastaard
aangesloten te zijn ;-))

Vriendelijke groeten, Kees


Op 24 juli 2013 23:17 schreef Dick Stomp <dick.stomp@gmail.com> het
volgende:

Vrienden,

Jaren heb ik OpenOffice gebruikt en toegejuicht.
Ineens zit ik met LibreOffice en dat werkt ook.

Even duidelijk:
platform Ubuntu 12.04 LTS
dualboot Windows XP ten behoeve van echtgenote

Vraag:
waarom OpenOffice en LibreOffice naast elkaar?

Ik was al blij dat MSOffice (€600) ten dode is opgeschreven...
Is er toch een bastaard geboren?

Met groet,
Dick

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.