Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Als je de packages van Bjoern gebruikt zoals je die een mail eerder voorstelt dan hoef je de oude niet de deinstalleren omdat dan apt-get ervoor zorgt. Het verwijderen van de oude hoeft alleen als je de builds van de libreoffice-site afpakt.

--
M.V.G.
Rob Snelders

On 26-07-13 08:10, Cor Nouws wrote:
Cor Nouws wrote (26-07-13 08:01)

Recente tweet van Bjoern Michaelsen ( @Sweetshark1 )
   $ sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
   $ sudo apt-get update
   $ sudo apt-get install libreoffice

Maar let even op wat bij de uitgave-notitities staat:
   " Speciaal belangrijk voor gebruikers van Debian/Ubuntu: wees er
zeker van dat u de distributie-versie volledig verwijdert, voor het
installeren van LibreOffice 4.1.0! "

(zelf nooit last van, omdat ik uitsluitend met parallele installaties werk)


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.